Håndværkerfradraget

Alt du bør vide om håndværkerfradraget 2019 (servicefradraget)

Det betyder håndværkerfradraget for dig i 2020

Håndværkerfradraget kaldes også boligjobordningen eller servicefradraget.

Vi vil gennem dette afsnit forsøge at give dig overblikket over, hvordan håndværkerfradraget kan komme lige præcis dig og dit byggeprojekt til gode, og hvornår fradraget kan komme i spil.

Hvad er håndværkerfradraget?

Håndværkerfradraget er et fradrag, som alle husejere eller lejere kan gøre brug af til fradrag af håndværker lønnen. Dog med forbehold.

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet permanent fra 2018. Du kan fortsat få fradrag for serviceydelser og håndværksydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Som noget nyt kan du få fradrag for installation af tyverialarmer.

Længere nede på siden kan du se de ydelser, du kan få fradrag for.
Du kan få et fradrag på op til 18.000 kr.

Håndværkerfradraget er indført som en todelt ordning, der giver mulighed for et fradrag på 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på 12.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden.

Omregnet til besparelse for en husstand med 2 voksne og 2 børn over 18 år i husstanden vil en fuld udnyttelse af håndværkerfradraget give en mer-besparelse på ca. 5.000 kr. om året pr. person.

For at udnytte håndværkerfradraget optimalt skal du benytte dig af serviceydelser og håndværkerydelser for at nå op på de 18.000 kr. i fradrag.

Håndværkerfradraget, boligjobplanen eller boligfradraget vil gøre det lettere at passe både job og familie. Den vil give din travle familie bedre mulighed for at få dagligdagen til at hænge sammen samt give plads til at bruge mere tid på børn eller andre aktiviteter.

De 6 trin du skal have styr på, for at kunne bruge fradraget

1. Først og fremmest skal du selvfølgelig sikre dig, at du er berettiget til at benytte fradraget.

Du skal have et CPR-nummer, være almindeligt skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af indkomståret. Du kan benytte fradraget i forbindelse med en helårsbolig, hvor du har folkeregisteradresse samt på eventuelle sommerhuse og fritidshuse.

Som leverandør skal du have et CVR-nummer og være momsregistreret eller CPR-nummer, hvis der er tale om serviceydelser.

Din økonomi.
Fradraget er 18.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden. Af de 18.000 kr. er 6.000 kr. øremærket til serviceydelser og de sidste 12.000 kr. er øremærket til håndværkerydelser.

Du kan altså maksimum få 6.000 kr. i fradrag for serviceydelser og maksimum få 12.000 kr i fradrag for håndværkerydelser – det er 2 helt separate puljer af penge.

Hvis man fx er 2 samboende/ægtefæller og 1 søn/datter over 18 år, kan man altså udnytte et fradrag på 54.000 kr. (3 x 18.000 kr.).

Hjemmeboende børn eller andre, der ikke er ægtefæller, skal selv betale for det arbejde, de får fradrag for.

NB: Du kan maksimalt få 36.000 kr. pr. husstand + 18.000 kr. for antallet af hjemmeboende børn over 18 år. Du får altså ikke støtte for ekstra voksne der bor, eller har folkeregisteradresse i din husstand, men de kan selv få et fradrag for arbejde, som ligger inden for deres råderet, og som de selv betaler for.

2. Bestil arbejde der er fradragsberettiget

Du kan få fradrag for en lang række ydelser både inden for servicefaget og håndværkerfaget. Listen af ydelser er dog blevet en del mindre med tiden og har fået et mere grønt fokus.

3. Det er vigtigt at få dokumentation for det arbejde du har fået udført af en fagudlært håndværker

Det er vigtigt, at du husker at få dokumenteret det arbejde, som udføres. Hvis det er en virksomhed, som udfører arbejdet, skal du sørge for at få en faktura.

Hvis der er tale om serviceydelser som rengøring, havearbejde og børnepasning, kan man benytte sig af en serviceerklæring.

Dokumentation skal ikke sendes til SKAT, men SKAT kan bede om at se den i op til tre år efter udgangen af indkomståret.

4. Betalingen til leverandøren skal ske elektronisk. Enten via:

– Indbetalingskort
– Betalingskort
– Overførsel via bank eller netbank.

5. Oplys dine udgifter ved udgangen af året til SKAT

Du skal indtaste din udgift på et særligt indberetningsmodul hos SKAT. Det kan du gøre hele året.

Du skal bruge din dokumentation for arbejdet (se trin 3) og betalingen (se trin 4), når du indtaster udgiften.

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Udgiften til arbejdsløn bliver trukket fra det beløb, du skal betale skat af i det år, hvor arbejdet er udført.

6. Gem alt dokumentation for arbejdet og betalingen.

Gem dokumentation for det udførte arbejde og betalingen i minimum tre år efter indkomstårets udløb.

Håndværkerydelser med fradrag

– Energirenovering
– Energiforsyning
– Klimatilpasning
– Grøn vedligeholdelse
– Installation af tyverialarm
– Tilslutning til bredbånd
– Service med fradrag:
– Almindelig rengøring
– Vinduespudsning
– Almindeligt havearbejde
– Børnepasning samt hente og bringe børn

Til slut om håndværkerfradraget

Håndværkerfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen. Det svarer til, at man får fradrag for ca. 1/3 af lønudgiften til den service- eller håndværkerydelse, som man får udført.

Fradraget gælder for personer der er fyldt 18 år og kan maksimalt udgøre 18.000 kr. årligt pr. person.

Ordningen er indført permanent og udløber derfor først den aktivt nedlægges i folketinget.

Det er vigtigt at pointere at du ikke får 18.000 kr. i fradrag, men du kan få fradrag for 18.000 kr. Det vil sige at din egentlige besparelse vil være ca. 5.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden.

  FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ DIN TILBYGNING

  Håndværkerfradraget

  Ønsker du at høre mere om håndværkerfradraget? Intet problem!

  Kontakt os i formularen herunder eller telefonisk og hør mere om håndværkerfradraget, det er naturligvis helt uforpligtende.

  Tel : 5274 3190
  Email : rn@jbop.dk